A.D. van Bergen Assurantien v.o.f.

 

DIENSTENWIJZER

 

WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

 

 

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financiële dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

 

Naam en adres

Onze gegevens luiden:

A.D. van Bergen Assurantiën v.o.f.

Postbus 312

2680 AH  Monster

tel 0174-281659

fax 0174-281197

email ando@advanbergen.nl

bezoek adres:

Slangekruid 12

2681 XC  Monster

 

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer:

12002647

 

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

Schade verzekeringen

Levensverzekeringen

Hypothecair krediet

Consumptief krediet

Spaarrekeningen

 

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

 

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

KiFid

Postbus 93257

2509 AG  ’s-Gravenhage

 

 

 

 

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren, om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of  hypotheekverstrekkers.

 

 

 

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

 

 

 

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wij doen op dit moment zaken met:

Nationale Nederlanden

De Goudse Verzekeringen

ASR

London Verzekeringen

Europeesche Verzekeringen

SNS Bank

Amersfoortse Verzekeringen

Reaal verzekeringen

Reaal Financiële Diensten

Yarden uitvaartverzekeringen

VKG groep (full service provider) doet met bijna iedere bank  zaken.

 

Wijze van beloning complexe producten:

 

Wij werken op fee basis: bij hypotheken en/of complexe produkten werken wij op fee basis, dat wil zeggen hypotheken tot €400.000 rekenen wij 1.25% met een minimum van € 1500,00  Boven de € 400.000,00 bespreken wij met u de hoogte van het fee bedrag.  

 

 

 

 

 Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf. Wij hanteren een verrichtingen tarief van min. €150,00 en max.€ 350,00 afhankelijk van de tijd dat ons kantoor met uw wensen bezig is. Ook voor  het uitzoeken van vragen betreffende bestaande polissen die niet via ons kantoor gesloten zijn, zal een verrichtingen tarief gaan gelden. Mocht u vragen hebben over bestaaande polissen en/of hypotheken gesloten via ons kantoor dan blijft dat natuurlijk gratis.

 

 

 

 

Voor ontvangen van een exemplaar:

 

 

 

………………………………      …………………………